cfDNA là gì?

Sàng lọc ADN không tế bào (cfDNA) trước khi sinh (còn gọi là NIPT) là một xét nghiệm máu dành cho thai phụ. Trong thời kỳ mang thai, một số […]

Xét nghiệm NIPT là gì?

Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn NIPT, đôi khi được gọi là sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPS, là một phương pháp xác định nguy cơ thai […]