Whole genome sequencing (WGS)

Whole genome sequencing là gì? ADN và gen ADN hay axit deoxyribonucleic là vật liệu di truyền của người và đa số các sinh vật khác (bao gồm cả nấm […]

Hội chứng dị dạng mao mạch-não to

Hội chứng dị dạng mao mạch-não to (megalencephaly-capillary malformation syndrome) là bệnh di truyền khiến một số mô như não và mạch máu trong cơ thể phát triển quá mức. […]

Bớt thượng bì

Bớt thượng bì (epidermal nevus) là những mảng da bất thường do các tế bào tại lớp ngoài cùng của da (thượng bì) phát triển quá mức. Chúng thường xuất […]

Quá trình nhân đôi ADN

Nhân đôi ADN là quá trình một phân tử ADN xoắn kép được sao chép để tạo ra hai phân tử ADN giống hệt nhau. Nhân đôi ADN là một […]

Apoptosis

Apoptosis hay chết tế bào theo chương trình là một quá trình diễn ra tự nhiên trong cơ thể, bao gồm một chuỗi các bước được kiểm soát để cuối […]

Các mô hình di truyền bệnh trong gia đình

Khi một bệnh di truyền được chẩn đoán trong gia đình, các thành viên sẽ muốn biết khả năng liệu bản thân hoặc con cái sẽ phát bệnh. Điều này […]

Vaccine mRNA COVID-19 (Pfizer-BioNTech)

COVID-19 là gì? Bệnh COVID-19 do một loại virus corona có tên là SARS-CoV-2 gây ra. Loại virus này chưa từng được tìm thấy trước đây. Đây là loại virus […]