Gen NCF1

Gen NCF1 nằm trên nhiễm sắc thể số 7, cung cấp hướng dẫn để tạo ra protein gọi là yếu tố 1 tế bào bạch cầu trung tính (còn được […]

Gen KANSL1

Gen KANSL1 nằm trên nhiễm sắc thể số 17, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một thành viên (tiểu đơn vị) của một nhóm các protein tương tác được […]

Gen GTF2I

Gen GTF2IRD1 nằm trên nhiễm sắc thể số 7, cung cấp hướng dẫn để tạo ra protein BAP-135 và TFII-I. BAP-135 tham gia vào chức năng hệ thống miễn dịch. […]

Gen GTF2IRD1

Gen GTF2IRD1 nằm trên nhiễm sắc thể số 7, cung cấp hướng dẫn để tạo ra protein điều hòa hoạt động của nhiều gen khác. Protein này có thể tương […]

Gen LIMK1

Gen LIMK1 nằm trên nhiễm sắc thể số 7, cung cấp hướng dẫn để tạo ra protein có hoạt tính cao trong não, liên quan đến sự phát triển của […]

Gen ELN

Gen ELN nằm trên nhiễm sắc thể số 7, cung cấp hướng dẫn để tạo ra protein tropoelastin. Nhiều bản sao của protein tropoelastin gắn vào nhau và được xử […]

Gen HLA-DRB1

Gen HLA-DRB1 nằm trên nhiễm sắc thể số 6, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một protein đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch. Gen HLA-DRB1 […]

Gen HLA-DQB1

Gen HLA-DQB1 nằm trên nhiễm sắc thể số 6, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một protein đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch. Gen HLA-DQB1 […]

Gen HLA-DQA1

Gen HLA-DQA1 nằm trên nhiễm sắc thể số 6, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một protein đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch. Gen HLA-DQA1 […]