Liệu pháp gen có an toàn không?

Liệu pháp gen đang được nghiên cứu để đánh giá tính khả thi trong việc điều trị bệnh. Hiện tại, tính an toàn của liệu pháp gen đang được xem […]

Liệu pháp gen thực hiện như thế nào?

Liệu pháp gen được thiết kế để đưa vật liệu di truyền vào tế bào nhằm bù đắp cho các gen bất thường hoặc tạo ra một protein có lợi. […]

Liệu pháp gen là gì?

Liệu pháp gen là một kỹ thuật thử nghiệm sử dụng gen để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh tật. Trong tương lai, kỹ thuật này có thể cho phép […]

Gen GALC

Gen GALC nằm trên nhiễm sắc thể số 6, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một protein gọi là galactosylceramidase. Thông qua một quá trình được gọi là thủy […]

Rối loạn đa yếu tố

Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng hầu hết bệnh tật đều do thành phần di truyền học nào đó gây nên. Một vài rối loạn như bệnh thiếu máu […]

Gen PKHD1

Gen FGFR2 nằm trên nhiễm sắc thể số 6, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một protein gọi là fibrocystin (đôi khi được gọi là polyductin). Protein này có […]

Gen PKD2

Gen FGFR2 nằm trên nhiễm sắc thể số 4, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một protein gọi là polycystin-2 được tìm thấy trong thận trước khi sinh và […]

Gen FMR1

Gen FMR1 nằm trên nhiễm sắc thể X, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một protein được gọi là FMRP. Protein này có trong nhiều mô bao gồm não, […]