Gen NR0B1

Gen NR0B1 nằm trên nhiễm sắc thể X, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một loại protein được gọi là DAX1.

Gen DHH

Gen DHH nằm trên nhiễm sắc thể số 12, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một loại protein nằm trong nhóm protein hedgehog. Ảnh: Karyotype 46, XYNguồn: U.S. National […]

Gen MAP3K1

Gen MAP3K1 nằm trên nhiễm sắc thể số 5, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một loại protein giúp điều chỉnh các con đường truyền tín hiệu kiểm soát […]

Gen PINK1

Gen PINK1 nằm trên nhiễm sắc thể số 1, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một protein gọi là kinase giả định 1 do PTEN. Loại protein này được […]

Vaccine mRNA COVID-19 (Pfizer-BioNTech)

COVID-19 là gì? Bệnh COVID-19 do một loại virus corona có tên là SARS-CoV-2 gây ra. Loại virus này chưa từng được tìm thấy trước đây. Đây là loại virus […]

Phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine COVID-19

Tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị mắc bệnh COVID-19 cũng như các ảnh hưởng nghiêm trọng gây ra bởi COVID-19. Vaccine có thể có […]

Gen EGFR

Gen EGFR nằm trên nhiễm sắc thể số 7, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một protein thụ thể được gọi là yếu tố tăng trưởng biểu bì, nó […]

Gen KRAS

Gen KRAS nằm trên nhiễm sắc thể số 12, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một protein gọi là K-Ras, có vai trò trong con đường truyền tín hiệu […]

Gen PARK7

Gen PARK7 nằm trên nhiễm sắc thể số 1, cung cấp hướng dẫn để tạo ra một protein DJ-1 được tìm thấy trong nhiều mô và cơ quan bao gồm […]