Bệnh di truyền trong gia đình

Một chứng bệnh cụ thể được mô tả “di truyền một gia đình” nếu có nhiều thành viên trong gia đình cùng mắc bệnh. Một số bệnh ảnh hưởng đến […]

Sống lâu có phải do di truyền?

Tuổi thọ của con người do nhiều yếu tố chi phối như: di truyền, môi trường và lối sống. Từ đầu thế kỷ 20, những cải thiện về môi trường […]

Di truyền gen lặn

Di truyền gen lặn là một trong những phương thức mà một tính trạng, rối loạn hoặc bệnh được kế thừa qua các thế hệ. Cần phải có hai bản […]

Bệnh di truyền có chữa được không?

Nhiều bệnh di truyền là kết quả của những đột biến gen có ở mọi tế bào trong cơ thể, nên thường ảnh hưởng đến nhiều cơ quan chức năng […]

Yếu tố quyết định chiều cao của trẻ

Các nhà khoa học ước tính khoảng 80% chiều cao của một cá nhân được xác định bởi các biến thể chuỗi ADN được thừa hưởng, nhưng người ta vẫn […]

Thông minh có do gen di truyền?

Giống như hầu hết các khía cạnh của hành vi và nhận thức của con người, trí thông minh là một đặc điểm phức tạp chịu ảnh hưởng của cả […]

Con người có bao nhiêu nhiễm sắc thể?

Ở người, mỗi tế bào bình thường chứa 23 cặp nhiễm sắc thể, tổng cộng là 46. Hai mươi hai trong số các cặp này, được gọi là nhiễm sắc […]

Bất thường nhiễm sắc thể giới tính

Bất thường nhiễm sắc thể giới tính xảy ra do đột biến nhiễm sắc thể (như phóng xạ) hoặc các vấn đề xảy ra trong quá trình phân bào. Một […]