Tư vấn di truyền là gì?

Tư vấn di truyền là dịch vụ cung cấp thông tin và hỗ trợ cho những người có hoặc có thể có nguy cơ mắc các bệnh di truyền. Trong […]

Xét nghiệm di truyền là gì?

Xét nghiệm di truyền là một loại xét nghiệm y tế nhằm xác định những thay đổi trong nhiễm sắc thể, gen hoặc protein. Kết quả xét nghiệm di truyền […]

Liệu pháp gen có an toàn không?

Liệu pháp gen đang được nghiên cứu để đánh giá tính khả thi trong việc điều trị bệnh. Hiện tại, tính an toàn của liệu pháp gen đang được xem […]

Liệu pháp gen thực hiện như thế nào?

Liệu pháp gen được thiết kế để đưa vật liệu di truyền vào tế bào nhằm bù đắp cho các gen bất thường hoặc tạo ra một protein có lợi. […]

Liệu pháp gen là gì?

Liệu pháp gen là một kỹ thuật thử nghiệm sử dụng gen để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh tật. Trong tương lai, kỹ thuật này có thể cho phép […]

Rối loạn đa yếu tố

Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng hầu hết bệnh tật đều do thành phần di truyền học nào đó gây nên. Một vài rối loạn như bệnh thiếu máu […]